Executăm cu autospecialele proprii combinate de diverse
capacități, dotate cu pompe vaccum acționate hidraulic, servicii
precum:
✓ Vidanjarea apelor uzate și menajere din cămine, fose etc.;
✓ Decolmatarea și spălarea instalațiilor de canalizare civile și industriale;
✓ Spălarea platformelor betonate, parcărilo, a căilor de acces etc;
✓ Întreținerea toaletelor ecologice.
• În sezonul rece cu echipamentele și personalul propriu oferim
servicii de deszăpezire ce constau în:
✓ Degajarea zăpezii manual și mecanizat de pe căile de acces, platforme și parcări;
✓ Încarcarea, transportul și depozitarea zăpezii în spații special desemnate;
✓ Prevenirea și combaterea poleiului și a gheții prin împrăștierea manuală și mecanizată a
materialelor antiderapante și degivrante;
✓ Comercializarea materialelor antiderapante și degivrante.